A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

SOA.271.1.2019

01. Ogłoszenie o zamówieniu - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

02. SIWZ - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

03. Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" 

04. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

05. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-14) - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". Pismo z dnia 30.04.2019

06. Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 2 - pisma z dnia 30.04.2019 - kopia pozwolenia na budowę - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
 
07. Załącznik nr 2 do odpowiedzi - pisma z dnia 30.04.2019 - poprawiony załącznik nr 1 - formularz ofertowy - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
 
08. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zamówieniu - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". zm.1.
 
09. Informacja z otwarcia ofert. - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
 
10. Ogłoszenie i unieważnieniu postępowania - SOA.271.1.2019 -  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko
  

data publikacji: 15.04.2019, ostatnia aktualizacja: 02.04.2020, odsłon: 2 201


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo