A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Uchwały Zarządu - rok 2015

 1. Uchwała Nr V/1/2015 Zarządu Związku Gmin Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 19 marca 2015r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie (dalej: Spółka).

   
 2. Uchwała Nr VI/2/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 marca 2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2014r.
 3. Uchwała nr VIII/3/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 20 maja 2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
   
 4. Uchwała nr IX/4/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 3 czerwca 2015  w sprawie zmian budżetu Związku
   
 5. Uchwała nr X/5/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 24 czerwca w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" spółka z o.o. w Rudnie
   
 6. Uchwała nr X/6/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie zmian budżetu Związku na 2015r.
   
 7. Uchwała nr XI/7/2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za I półrocze 2015r.
 8. Uchwała nr XI/8/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 20 września 2015  w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/IV/2015 z dnia 03.06.2015 dotyczącej zmian budżetu Związku Gmin na 2015r.
   
  Uchwała nr XII/9/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 4 września 2015 w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2015r.
   
 9. Uchwała nr XII/10/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 4 września 2015 w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa
   
 10. Uchwała nr XV/11/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 12 listopada 2015 w sprawie przedstawienia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin Związku Regiony Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2016-2020.
   
 11. Uchwała nr XV/12/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 12 listopada 2015 w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste środowisko" na 2016r.

   
 12. Uchwała nr XV/13/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"z dnia 12 listopada 2015 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin na lata 2015-2020 po zmianach.
   
 13. Uchwała nr XV/14/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"z dnia 12 listopada 2015 zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2015 rok. 
 14. Uchwała Nr XVIII/15/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 15. Uchwała Nr XVIII/16/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
  z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie.

   
 16. Uchwała Nr XVIII/17/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2015r. w  przedmiocie przyjęcia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dot. utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie

data publikacji: 09.05.2016, ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, odsłon: 3 510


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo