A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Zgłoszenia

Wszelkie sprawy związany z :

  • brakiem worków
  • brakiem odbioru
  • przepełniony pojemnik
  • skargi i wnioski mieszkańców

Właściciel nieruchomości w przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych (np. niezgodnie z harmonogramem, brak odbioru, odbiór częściowy, inne) powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej frakcji odpadów.

Prosimy kierować na numerem Działu Kontroli:
tel.: + 48 89 506 50 13 lub + 48 89 506 50 23
e-mail: zgloszenie@zg-ostroda.pl

data publikacji: 18.05.2021, ostatnia aktualizacja: 08.03.2024, odsłon: 7 041


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo