A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

ZARZĄD ZWIĄZKU

Jest to organ wykonawczy Związku i reprezentujący Związek na zewnątrz, który pracuje w składzie:

• Bogusław Fijas – Przewodniczący Zarządu

• Przemysław Perraud – Wiceprzewodniczący Zarządu

• Krzysztof Harmaciński – Członek Zarządu

• Tadeusz Sobierajski – Członek Zarządu

• Zbigniew Michalak – Członek Zarządu

• Robert Waraksa – Członek Zarządu

• Tomasz Waruszewski – Członek Zarządu

 

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu w posiedzeniach biorą udział:

• Józef Blank – Przewodniczący Zgromadzenia Związku

• Monika Stępniewska – Radca Prawny Związku

• Leszek Rochowicz – Prezes Spółki ZUOK RUDNO

• Anna Wiktorowicz - Inspektor

 

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU

Jest to organ stanowiący i kontrolny Związku.

W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku.

Na wniosek wójta (burmistrza), rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.

Zgromadzenie Związku reprezentują:

• Józef Blank - Przewodniczący Zgromadzenia Związku

• Krzysztof Szulborski - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku

 

Komisja Rewizyjna:

• Stanisław Siwkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

• Małgorzata Pierzchała - Członek Komisji Rewizyjnej

• Danuta Stecko - Członek Komisji Rewizyjnej

data publikacji: 13.05.2016, ostatnia aktualizacja: 08.03.2024, odsłon: 16 921


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo