A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwały Zarządu- rok 2021

1. Uchwala nr I/1/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zmian uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

2. Uchwała nr II/2/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za 2020 rok

3. Uchwała nr II/3/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. w Rudnie

4. Uchwała nr II/4/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie

5.Uchwała nr III/5/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp z o. o. w Rudnie (dalej: Spółka)

6.Uchwała nr IV/6/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp z o. o. w Rudnie (dalej: Spółka) nad sprawozdaniem z działalności Spółki.

7.Uchwała nr IV/7/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp z o. o. w Rudnie (dalej: Spółka) w przedmiocie zobowwiązania Zarządu Spółki do przystąpienia do współfinansowania projektu pn. ,,Remont drogi w miejscowości Rudno'.

8.Uchwała nr IV/8/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

9.Uchwała nr IV/9/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 23 września 2014 r. nr XI/19/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

10.Uchwała nr IV/10/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych.

11.Uchwała nr IV/11/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie upoważnienia pracownika Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie do prowadzenia spraw oraz podpisywania dokumentów.

12.Uchwała nr V/12/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

13. Uchwała nr V/13/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

14. Uchwała nr VII/14/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na lata 2022 -2025.

15. Uchwała nr VII/15/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na rok 2022.

16. Uchwała nr VII/16/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. w Rudnie (dalej: Spółka).

17. Uchwała nr VIII/17/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2021 r.

18. Uchwała nr VIII/18/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

19. Uchwała nr VIII/19/2021 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. w Rudnie (dalej: Spółka).

20. Uchwała Nr IX/20/201 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

21. Uchwała Nr IX/21/201 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2022 roku przejściowego deficytu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

 

data publikacji: 01.02.2021, ostatnia aktualizacja: 22.12.2021, odsłon: 3 555


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo