A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Sposoby płatności

- informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28 14-100 Ostróda informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w:

  1. kasie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ”Czyste Środowisko” przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie lub,

  2. u inkasenta: wykaz inkasentów zawarty jest w załączniku do Uchwały Nr XXI/73/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie z dnia 14 listopada 2018 r.
    UWAGA: Gmina Małdyty obecnie nie ma inkasenta.

  3. na indywidualny numer konta bankowego,

  4. termin wpłat:
    - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, bez wezwania, za miesiąc kalendarzowy, do 15-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy,

    - opłatę ryczałtową roczną dotyczącą właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z dołu za rok, bez wezwania, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, którego opłata dotyczy

W nowym systemie NIE MA FAKTUR.

Na konto wpłacamy kwotę zadeklarowaną w deklaracji.


1. Wpłata na indywidualny numer konta bankowego

Druk wpłaty do pobrania

2. W przypadku zagubienia indywidualnego numeru konta bankowego i do czasu jego odszukania w celu dochowania terminu płatności wnieś opłatę na główny numer konta bankowego.

Druk wpłaty do pobrania

3. Wykaz inkasentów: (uchwała wraz z załącznikiem). 

data publikacji: 08.06.2018, ostatnia aktualizacja: 16.06.2020, odsłon: 25 837


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo