A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Druki do pobrania

DEKLARACJE

Prosimy o nie przesyłanie skanów deklaracji
niepodpisanych podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym !!!

Akceptujemy:
- oryginały wypełnionych deklaracji (podpisanych) przesłanych drogą pocztową,
- formularze deklaracji na platformie ePUAP, podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

NOWE WZORY DEKLARCJI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.02.2022 R.

 1. D-Z Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH)
  PDF - DOC <– druki do pobrania 
   
 2. D-L Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE)
  PDF - DOC <– druki do pobrania
   
 3. D-NZ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH)
  PDF - DOC <– druki do pobrania

  STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.02.2022 R. - LINK

 

DEKLARACJE OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 31.01.2022 R.

 1. D-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych
  PDF - DOC - WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 CZERWCA 2020 R.
   
 2. D-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (dotyczy tylko nieruchomości w zabudowie wielolokalowej)
  PDF - DOC - WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 CZERWCA 2020 R.

 

DEKLARACJE ARCHIWALNE

 1. D-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych
  - PDF - DOC
   
 2. D-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (dotyczy tylko nieruchomości w zabudowie wielolokalowej)
  - PDF - DOC

Wniosek o przekazanie/zwrot przeksięgowania
Pobierz wniosek
PDF - DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
Pobierz wniosek
PDF - DOC

Oświadczenie w przypadku stwierdzenia różnicy w ilości osób zameldowanych, a wykazanych w deklaracji
(DWK-RK.6232/.../2021)

Pobierz oświadczenie
- PDF - DOC

data publikacji: 27.01.2021, ostatnia aktualizacja: 18.10.2023, odsłon: 10 208


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo