A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

e-Deklaracja

UWAGA !!!

 

Od dnia 01 lutego 2022 r. będą obowiązywać nowe wzory deklaracji D-L, D-NZ oraz D-Z

Prosimy o pobranie formularza z naszej strony (zakładka Gospodarka odpadami / Deklaracje - LINK). Wypełniony formularz proszę przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie załącznika do pisma ogólnego.

Wzory aktualnych deklaracji (D-L, D-NZ oraz D-Z) znajdują się na naszej stronie w zakładce Gospodarka odpadami / Deklaracje - LINK.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
W celu złożenia pisma ogólnego do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

Bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

INSTRUKCJA WYSYŁANIA FORMULARZA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY E-PUAP:

Pismo ogólne do urzędu można wysłać za pośrednictwem linka:
 
► Wyślij pismo ogólne - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

(Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”), 
bądź można skorzystać z instrukcji poniżej.

wpisz miniumum 3 znaki

 

Logujemy się do swojego konta na platformie ePUAP.

Wchodzimy w zakładkę „KATALOG SPRAW”.

Wybieramy: „Zmień urząd”.

W pustym polu pod tekstem („Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę”).
Wpisujemy kod pocztowy 14-100.

Pojawi nam się lista urzędów. Klikamy „pokaż więcej”.
Wybieramy urząd, który nas interesuje. W naszym przypadku jest to Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Zatwierdzamy wybór urzędu, klikając w przycisk „Wybierz”.

W Katalogu spraw pojawi się:
"ZWIĄZEK GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO"
14-100 Ostróda, ul. Stefana Czarnieckiego 28

Wybieramy: „Pokaż sprawy wybranego urzędu”, pojawi się „Pokaż cały Katalog Spraw” (LINK).

Pojawią nam się nowe kafelki.

Wybieramy kafelek „Sprawy ogólne", „Pismo do urzędu / Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
Klikamy „Załatw sprawę" (LINK).

Otworzy się zakładka:
„Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (LINK).

W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo wpisz minimum 3 znaki”,
wpisujemy: związek gmin regionu ostródzko-iławskiego (LINK)

Zatwierdzamy wybór urzędu.

Wypełniamy pismo.

Do pisma dodajemy pobraną wcześniej deklarację.

Przechodzimy do podpisu.

Pismo podpisujemy profilem zaufanym.

data publikacji: 20.07.2017, ostatnia aktualizacja: 02.02.2024, odsłon: 69 582


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo