A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwały Zarządu - rok 2016

 1. Uchwała Nr III/1/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie z Powiatem Ostródzkim umowy użyczenia nieruchomości
   
 2. Uchwała Nr III/2/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych prze Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie
   
 3. Uchwała Nr III/3/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. w Rudnie
   
 4. Uchwała Nr IV/4/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" za 2015r.
   
 5. Uchwała  Nr VI/5/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu
   
 6. UCHWAŁA Nr VII/6/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie za rok 2015
   
 7. Uchwała Nr VII/7/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 13 maja 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych
 8. Uchwała Nr VII/8/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 13 maja 2016r. w przedmiocie przyjęcia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dot. utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
 9. Uchwała Nr VII/9/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 13 maja 2016r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad dot. utrzymania czystości i porządku w gminach – członkach Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
   
 10. Uchwała Nr VII/10/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z 13 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
   
 11. Uchwała Nr VII/11/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uzupełniających usług dotyczących odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – z terenu Sektorów I - V położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie
 12. Uchwała Nr VII/12/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Dziale Finansowym Związku Gmin w zakresie prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych.
   
 13. Uchwała Nr VII/13/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 13 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” do zawiadamiania organów ścigania o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa związanego z działalnością Związku Gmin
 14. Uchwała Nr VIII/14/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 15. Uchwała Nr IX/15/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 29 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej Związku
   
 16. Uchwała Nr IX/16/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
   
 17. Uchwała nr X/17/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2016 r.
   
 18. Uchwała Nr X/18/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za I półrocze 2016 r.
 19. Uchwała nr XI/19/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2016 r.
 20. Uchwała nr XV/20/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2016 r.
 21. Uchwała  Nr XVI/21/2016 Zarządu Związku Gmin  Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 14 listopada 2016 r.   w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017 - 2020
 22. Uchwała  Nr XVI/22/2016 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 14 listopada 2016 r.    w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2017
 23. Uchwała Nr XIX/24/2016  Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego pt.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Sektora II, III i V położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług" w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

data publikacji: 23.01.2017, ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, odsłon: 3 686


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo