A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Domki letniskowe 2020

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach – nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub

inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

W dniu 6. września 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13. września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, które uchwałą stanowiącą akt prawa miejscowego objął system gospodarki odpadami komunalnymi co do nieruchomości niezamieszkałych (a za takie na mocy cytowanej ustawy uznane są nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) od 2020r. będą zobowiązani wnosić opłatę ryczałtową w wysokości 162,00 zł od każdej z posiadanych w/w nieruchomości. Opłatę należy wnieść do 15. marca każdego roku (Uchwała Nr III/18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości letniskowych wykorzystywanych sezonowo jest płatna raz w roku ryczałtem. Nie zależy ona od rzeczywistej ilości odpadów gromadzonych na danej nieruchomości. Ustawa nowelizująca wprowadziła wyraźny przepis, zgodnie z którym obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Tym samym opłatę w takiej samej wysokości uiszcza właściciel korzystający z nieruchomości letniskowej zarówno raz w roku, jak i co tydzień.

Nowelizacja ustawy zobowiązuje wszystkich właścicieli, w tym posiadaczy nieruchomości letniskowych do selektywnego gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych wytworzonych
z w/w nieruchomości.

Z dniem 1. czerwca 2020r. po wprowadzeniu na terenie gmin członkowskich nowych Regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach i po rozpoczęciu realizacji odbioru odpadów komunalnych w ramach nowo rozstrzygniętych przetargów, każdy płatnik otrzyma od operatora worki w odpowiednim kolorze niezbędne do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji tj: plastik wraz z metalem (żółty), papier (niebieski), szkło (zielony) oraz odpady biodegradowalne (brązowy). w dalszym ciągu
na właścicielu będzie ciążył obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik na odpady „resztkowe: (czarny worek) oraz popiół (niepalny pojemnik oznaczony napisem „Popiół”).

Do tego czasu odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będzie
się odbywać na dotychczasowych zasadach. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych mogą odbierać wyłącznie przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

 

data publikacji: 03.02.2020, ostatnia aktualizacja: 03.02.2020, odsłon: 9 760


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo