A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

ZUOK w Rudnie

Opracowany Projekt budowlany ZUOK obejmuje na oraz wykonanie następujących obiektów ZUOK:

 1. halę sortowni
 2. wiatę dwustanowiskową na sprzęt mechaniczny wykorzystywany na składowisku,
 3. boksy na surowce wtórne,
 4. kwaterę składowiska
 5. myjnia - śluza dezynfekcyjna
 6. plac pod kompostownię pryzmową
 7. plac z odwodnieniem o powierzchni 125 m2 na kontenery z odpadami problemowymi
 8. plac z odwodnieniem o powierzchni 240 m2 do mycia sprzętu obsługującego ZUOK
 9. podłączenie obiektów zaplecza do wodociągu doprowadzającego wodę do składowiska,
 10. kanalizacje sanitarne i deszczowe,
 11. zbiorniki wód drenażowych i odcieków,
 12. ogrodzenie terenu o wysokości 2m,
 13. pas zieleni izolacyjnej wokół składowiska o szerokości 10 m,
 14. linię 20kV ze stację transformatorową słupową,
 15. sprzęt technologiczny:
  • ładowarka kołowa z łyżką o pojemności 1,5-2,4 m3
  • wózek widłowy z lemieszem i chwytakiem wymiennym
  • 2 samochody hakowce w tym jeden służący do transportu wewnątrzzakładowego
  • rozdrabniarka do gałęzi
  • waga wraz z systemem rejestracji
  • myjnia samochodów, pojemników i kontenerów
  • kontenery otwarte
  • pojemniki samowyładowcze
  • pojemniki na odpady problemowe

Planowana do realizacji linia segregacji ciągu technologicznego o przepustowości 30.000 Mg/rok na jedną zmianę, przewidziana jest na odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane. Ciąg technologiczny linii segregacji będzie składał się z następujących elementów

 • stacji nadawczej odpadów zebranych selektywnie,
 • kabiny sortowniczej wstępnej,
 • sita obrotowego dzielącego odpady na trzy frakcje: poniżej 40mm, 40-180 mm, 180 mm,
 • kabiny sortowniczej dla frakcji 40-180 mm,
 • kabiny sortowniczej dla frakcji > 180 mm,
 • separatora ferromagnetycznego,
 • prasy do belowania,
 • taśmociągów transportujących odpady.

Odpady wielkogabarytowe trafiające do ZUOK w Rudnie będą demontowane na odpowiednio przygotowanym stanowisku zlokalizowanym w hali segregacji odpadów. Odzyskane surowce będą kierowane do prasowania i dalej do sprzedaży, a pozostałość nie nadająca się do odzysku będzie deponowana na składowisku odpadów.

Wysortowane odpady problemowe (niebezpieczne) tj. całe zużyte źródła światła, akumulatory, środki chemiczne, itp. będą oddzielnie składowane i przekazywane do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach.

Odpady zielone będą kompostowane metodą pryzmową na płycie kompostowej.

Liczne uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska, zgodność proponowanych rozwiązań z normami unijnymi oraz uzyskanie niezbędnej akceptacji ze strony społeczeństwa lokalnego gwarantują, że projektowane składowisko rozwiąże problem unieszkodliwiania odpadów dla zainteresowanych samorządów na kolejne 30 lat.

data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 08.03.2024, odsłon: 11 998

ZUOK w Rudnie


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo