A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Uchwały Zarządu - rok 2017

 1. Uchwała Nr I/1/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 03 stycznia 2017 r.  w sprawie  przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego pt.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  z terenu Sektora I położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług" w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
 2. Uchwała Nr IV/2/2017Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. z siedzibą w Rudnie
 3. Uchwała Nr V/3/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 09 marca 2017r.  w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie
 4. Uchwała Nr VIII/4/2017Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2016 rok
 5. Uchwała Nr X/5/17Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za 2016 rok po korekcie
 6. Uchwała Nr XII/6/2017Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”z dnia 30 maja 2017r.w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie za rok 2016
 7. Uchwała Nr XIII/7/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie (dalej: Spółka)
 8. Uchwała Nr XIII/8/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie (dalej: Spółka)
 9. Uchwała Nr XIII/9/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie (dalej: Spółka)
 10. Uchwała nr XIV/10/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 11. Uchwała Nr XV/11/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 31 sierpnia 2017 r.w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za I półrocze 2017 r.
 12. Uchwała nr XVI/12/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 21 września 2017 r.w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 13. Uchwała nr XVIII/13/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
 14. Uchwała  Nr XIX/14/2017 Zarządu Związku Gmin  Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2018 - 2021
 15. Uchwała  Nr XIX/15/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2018
 16. Uchwała Nr XIX/16/2017Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 09 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/15/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste środowisko” z dnia 17 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

data publikacji: 14.11.2017, ostatnia aktualizacja: 14.11.2017, odsłon: 3 719


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo