A
A A A

Uchwały zarządu- rok 2019

1. Uchwała Nr 1/I/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko" z siedzibą w  Ostródzie z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko”
2. Uchwała Nr 1/II/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 17 stycznia 2019r. w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa Na podstawie S 26 ust. I i 27 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko”
3. Uchwała Nr 1/III/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Panu Adamowi Żylińskiemu
4. Uchwała Nr 1/IV/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Na podstawie S 27 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”
5. Uchwała Nr 11/V/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2019-2022
6. Uchwała Nr 11/VI/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2019
7. Uchwała Nr III/7/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste Środowisko" z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" za rok 2018. 
8. Uchwała Nr III/8/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste Środowisko" z dnia 26 marca 2019r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie
9. Uchwały Nr IV/9/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste Środowisko" z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przekazania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedziba w Ostródzie za 2018 r.
10 Uchwała V/10/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 03 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/15/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste środowisko” z dnia 17 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen  i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
11.Uchwała VI/11/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie (dalej: Spółka)

 

data publikacji: 18.02.2019, ostatnia aktualizacja: 08.08.2019, odsłon: 796


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo