A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Uchwały zarządu- rok 2019

1. Uchwała Nr I/1/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko" z siedzibą w  Ostródzie z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko”
2. Uchwała Nr I/2/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 17 stycznia 2019r. w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa Na podstawie S 26 ust. I i 27 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko”
3. Uchwała Nr I/3/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Panu Adamowi Żylińskiemu
4. Uchwała Nr I/4/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wiceprzewodniczącego Zarządu Na podstawie S 27 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”
5. Uchwała Nr II/5/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2019-2022
6. Uchwała Nr II/6/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2019
7. Uchwała Nr III/7/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste Środowisko" z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" za rok 2018. 
8. Uchwała Nr III/8/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste Środowisko" z dnia 26 marca 2019r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO" sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie
9. Uchwały Nr IV/9/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ,,Czyste Środowisko" z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przekazania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedziba w Ostródzie za 2018 r.
10 Uchwała V/10/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 03 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/15/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste środowisko” z dnia 17 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen  i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
11.Uchwała VI/11/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o .o. w Rudnie (dalej: Spółka)
12.Uchwała Nr VII/12/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" oraz informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019.
13. Uchwała Nr VII/13/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" na 2019 r.
14. Uchwała Nr VIII/14/2019 Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/15/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 17 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
15. Uchwała Nr IX/15/2019 Zarządu Związku Gmin Regiony Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego pt.: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Sektorów I, II, IV, VI położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie, transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług" w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1843)
16. Uchwała Nr X/16/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-lławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2020 - 2023 Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)
17.Uchwała Nr x/17/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego, Czyste Środowisko” z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko — Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2020. Na podstawie art. 238 ust I i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”
18. Uchwala nr XI/18/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- lławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego  „Czyste Środowisko” na 2019 r.
19. Uchwała Nr XI/19/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/ 15 / 2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

data publikacji: 18.02.2019, ostatnia aktualizacja: 09.12.2019, odsłon: 5 353


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo