A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla administracji samorządowej pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. został włączony do „Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce”, który zostanie zrealizowany w terminie od dnia 01.10.2011r. do 31.03.2013r. na terenie kraju, w tym na obszarze województwa: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazurskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.
W ciągu najbliższego roku ma odbyć się blisko 40 konferencji, których cykl zainaugurowano w Kaliszu w dniach 12 i 13 stycznia 2012r. Konferencję zorganizowano w ramach realizowanego pod tym samym tytułem ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej, który istotny jest dla wdrożenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od 1 stycznia. W spotkaniach wzięli udział m.in. przedstawiciele wiodących zakładów i związków komunalnych, zajmujących się gospodarką odpadową w kraju.
Projekt realizowany jest pod patronem Ministra Środowiska. Natomiast Komitet Honorowy Projektu reprezentują: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Związku Miast Polskich oraz Przewodniczący Zarządu Związku Województw RP.
Cykl szkoleń dla gmin należących do Związku Gmin „Czyste Środowisko” odbędzie się w miesiącu czerwcu 2012r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu szkoleniowego na stronie www.oskzg.pl


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo