A
A A A

Przetargi zakończone

OGŁOSZENIE W BZP O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie w BZP o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia 261264-2015

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług  pocztowych.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora I położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor I : Instytucja zamawiająca

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora II położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor II : Instytucja zamawiająca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora III położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor III : Instytucja zamawiająca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora IV położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor IV : Instytucja zamawiająca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora V położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor V : Instytucja zamawiająca

 

 

Numer sprawy: 271.1.2012

Ostróda, dnia 06.06.2012r.

 

Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego dot.„dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania celem wstępnego wyposażenia biura Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Urzędzie Gminy Ostróda”.

 

W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 05.06.2012 do godz. 15.00,
w odpowiedzi na zadane pytanie dot. możliwości "Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania celem wstępnego wyposażenia biura Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Urzędzie Gminy Ostróda" - Numer sprawy: 271.1.2012, najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedłożyła firma NET SYSTEM, ul. Przechodnia 6, 14-100 Ostróda, na łączną kwotę Brutto: 14 449,00 zł.

 

Pozostałe firmy, które złożyły ważne oferty:

 

NEO Komputer, ul. Grunwaldzka 17A/1, 14-100 Ostróda

Komputronik Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 70a, 10-291 Olsztyn
 

OGŁOSZENIE

"W związku z faktem, iż na skutek przyczyn technicznych przy umieszczaniu na stronie internetowej Zamawiającego tekstu SIWZ wraz z załącznikami doszło do pomylenia numeracji w tekście SIWZ, w dniu 9 maja 2013r. dokonano poprawienia tekstu SIWZ wyłącznie w zakresie numeracji. Powyższe zmiany nie skutkują zmianami warunków
przetargu, jak również nie wymagają zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej."

Ostróda, 13.05.2013r. Dyrektor Biura Związku
Krystyna Dobkiewicz

 


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo