A
A A A

Przetargi aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu pt.:

„Roboty budowlane obejmujące adaptację - remont budynku użyteczności publicznej na biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 154/3 i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul. Czarnieckiego 28”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SOA.271.13.2016

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta .doc
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy .doc
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy .doc
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .doc
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o obowiązku podatkowym .doc
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót .doc
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz osób .doc
 11. Załączniki nr 10,11,12,14,15 – Projekt budowlano-wykonawczy
 12. Załączniki nr 13, 19 – Projekt instalacji elektrycznej
 13. Załączniki nr 16,17,18,20,21 – Przedmiary i specyfikacje
 14. Załącznik nr 22 do SIWZ – Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 328/2016
 15. Informacja o ogłoszeniu przetargu
 16. Odpowiedzi na pytanie
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 18. Odpowiedzi na pytanie
 19. Informacja z otwarcia ofert
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” , transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług.

Sektor I

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor II

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
 17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor III

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty
 19. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 20. Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor IV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor V

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 18. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor VI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo